ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (Πανεπιστήμια Βελιγραδίου, Ιωαννίνων)
“Οικογενειακή Θεραπεία και Θεραπεία Ζεύγους”, Ανοικτό Ψυχοθεραπευτικό
Κέντρο (Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθήνων)
“Ψυχόδραμα”, Ινστιτούτο Ψυχοδράματος Αθηνών
Ανοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο το Ινστιτούτο Ψυχοδράματος Αθηνών
”Ειδική Αγωγή και την Αναπηρία και τους τρόπους
αντιμετώπισης,διαχείρισης και θεραπείας των ίδιων και των οικογενειών
τους” Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ,το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
”Ειδική Αγωγή και την Αναπηρία και τους τρόπους
αντιμετώπισης,διαχείρισης και θεραπείας των ίδιων και των οικογενειών
τους” ,Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ,το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
“Εκπαίδευση ηγετών για τη στελέχωση διεθνών και εθνικών Μη
Κερδοσκοπικων Οργανώσεων η οργανισμών παροχής ανθρωπιστική
ιατρικής-Ψυχολογικής βοήθειας με έμφαση στις μεταναστευτικες ροές, στη
φτώχεια, στη διαχείριση κρίσεων και στα περιβαλλοντικα ζ
“Life coaching και την συμβουλευτική ” , Πανεπιστήμιο Αιγαίου
“Παιδοψυχολογία και Παιδοψυχιατρική” , Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Επαγγελματική εμπειρία
Το έτος 2002 και για ένα χρόνο εργάστηκα με πρόγραμμα «Stage» στο
ΚΠΑ-ΟΑΕΔ Ιωαννίνων, ως ψυχολόγος/εργασιακός σύμβουλος σε τμήμα
υπεύθυνο για την χορήγηση οικονομικής βοήθειας προς νέους ελ
Το 2005 εργάστηκα σαν Ψυχολόγος σε πρόγραμμα εργασιακών συμβούλων,
υποστήριξης, ανάπτυξης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων με άτομα
κοινωνικά και εργασιακά αποκλεισμένα. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η
δημιουργία καταστήματος κοινωνικής επιχείρησης με βιολ
Από το 2003 μέχρι το τέλος του 2010, εργάστηκα με την ιδιότητα του
ψυχολόγου στη δομή «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», του Δήμου Ζαγορίου, έχοντας
ως επωφελουμένους 250 άτομα, ηλικιωμένους,χρόνια νοσούντες, Α.Μ.Ε.Α και
μετανάστες (πρόσφυγες ,παλιννοστούντες),στο
Απο τον Μάιο του 2018 και γι ένα εξάμηνο συνεργάστηκα σαν εξωτερικός
συνεργάτης και μέλος της διεπιστημονικής ομάδας με Πρότυπο Κέντρο
λογοθεραπείας και Ειδικής Παιδαγωγικής σαν ψυχολόγος και επόπτης των
θεραπειών που διενεργούνται. (Κέντρο “Λογοποίη
Απο τον Αύγουστο του 2019 ανέλαβα την Διεύθυνση των Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας και Ψυχοθεραπείας του Ιδ.ΙΕΚ-ΚΟΙΝΣΕΠ
ORBIS ANIMA-Αυτογνωσία κύκλος Ζωής.
Απο τις αρχές Φεβρουαρίου και μεχρι τα τελη του Ιουλίου του 2019 κι έπειτα
από τιμητική πρόταση που μου έγινε από συναδέλφους ανέλαβα σαν
δημοσιογράφος , επιστημονικός συνεργάτης και ειδικός σύμβουλος στο
γραφείο του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλ
Από το 2010 δουλεύω ιδιωτικά με θεραπείες ατόμων και οικογενειών,σε
δυαδική αλλά και ομαδική βάση. Επίσης μεγάλη είναι η δραστηριοποίησή
μου στις διαδικτυακές θεραπειες!
Από το 2020 συνεργάζομαι με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Τμήμα
Κοινωνιολογίας με επικεφαλής τον καθηγητή Ευστράτιο Παπάνη, στα
Προγράμματα Ψυχικής Υγείας κάνοντας μαθήματα μέσω διαδικτύου με
θεματολογία από το ευρύτερο φάσμα της Ψυχολογία